eLeMeSs

APC 6 JOM BACA: RUMI

APC 6 (Rumi) : Keluarga Saya 1

APC 6 (Rumi) : Keluarga Saya 2

APC 6 (Rumi) : Pakaian 1

APC 6 (Rumi) : Pakaian 2

APC 6 (Rumi) : Pekerjaan 1

APC 6 (Rumi) : Pekerjaan 2

APC 6 (Rumi) : Pekerjaan 3

APC 6 (Rumi) : Pekerjaan 4

APC 6 (Rumi) : Nombor 1

APC 6 (Rumi) : Nombor 2

APC 6 (Rumi) : Nombor 3

APC 6 (Rumi) : Cuaca 1

APC 6 (Rumi) : Cuaca 2

APC 6 (Rumi) : Cuaca 3

APC 6 (Rumi) : Cuaca 4

APC 6 (Rumi) : Masa dan Hari 1

APC 6 (Rumi) : Masa dan Hari 2

APC 6 (Rumi) : Masa dan Hari 3

APC 6 (Rumi) : Bulan dalam Setahun 1

APC 6 (Rumi) : Bulan dalam Setahun 2

APC 6 (Rumi) : Bulan dalam Setahun 3

APC 6 (Rumi) : Bulan dalam Setahun 4

APC 6 (Rumi) : Barangan Elektrik 1

APC 6 (Rumi) : Barangan Elektrik 2

APC 6 (Rumi) : Barangan Elektrik 3

APC 6 (Rumi) : Kenderaan 1

APC 6 (Rumi) : Kenderaan 2

APC 6 (Rumi) : Kenderaan 3

APC 6 (Rumi) : Kenderaan 4

APC 6 (Rumi) : Perayaan 1

APC 6 (Rumi) : Perayaan 2

APC 6 (Rumi) : Perayaan 3

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Nama 1)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Nama 2)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Nama 3)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Ganti Diri 1)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Ganti Diri 2)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Kerja 1)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Kerja 2)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Kerja 3)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Kerja 4)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Kerja 5)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Hubung)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Tanya 1)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Kata Tanya 2)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Penjodoh Bilangan 1)

APC 6 (Rumi) : Tatabahasa (Penjodoh Bilangan 2)

APC 6 (Rumi) : Penulisan 1 (Aku Sebuah Kereta)

APC 6 (Rumi) : Penulisan 2

APC 6 (Rumi) : Penulisan 3

APC 6 (Rumi) : Penulisan 4

APC 6 (Rumi) : Penulisan 5